Folketelling 1891 - Nordfold-Kjerringøy - personsedler - side 1471

Tellingskrets 6
Kommunenr: 1846
Sted: Nordfold-Kjerringøy herred
Side: 1471