Folketelling 1891 - Nordfold-Kjerringøy - personsedler - side 896

Tellingskrets 3
Kommunenr: 1846
Sted: Nordfold-Kjerringøy herred
Side: 896