Folketelling 1891 - Søndre Land - personsedler - side 1870

Tellingskrets 2
Kommunenr: 0536
Sted: Søndre Land herred
Side: 1870