Folketelling 1891 - Nedre Stjørdal - personsedler - side 7169

Tellingskrets 15
Kommunenr: 1714
Sted: Nedre Stjørdal herred
Side: 7169