Folketelling 1891 - Nordfold-Kjerringøy - personsedler - side 1015

Tellingskrets 4
Kommunenr: 1846
Sted: Nordfold-Kjerringøy herred
Side: 1015