Folketelling 1891 - Nedre Stjørdal - personsedler - side 4534

Tellingskrets 8
Kommunenr: 1714
Sted: Nedre Stjørdal herred
Side: 4534