Folketelling 1891 - Nedre Stjørdal - personsedler - side 2823

Tellingskrets 6
Kommunenr: 1714
Sted: Nedre Stjørdal herred
Side: 2823