Folketelling 1891 - Nordfold-Kjerringøy - personsedler - side 438

Tellingskrets 2
Kommunenr: 1846
Sted: Nordfold-Kjerringøy herred
Side: 438