Folketelling 1891 - Nedre Stjørdal - personsedler - side 3357

Tellingskrets 7
Kommunenr: 1714
Sted: Nedre Stjørdal herred
Side: 3357