Folketelling 1891 - Nedre Stjørdal - personsedler - side 6272

Tellingskrets 13
Kommunenr: 1714
Sted: Nedre Stjørdal herred
Side: 6272