Folketelling 1891 - Nedre Stjørdal - personsedler - side 6168

Tellingskrets 12
Kommunenr: 1714
Sted: Nedre Stjørdal herred
Side: 6168