Folketelling 1891 - Østre Toten - personsedler - side 5871

Tellingskrets 9
Kommunenr: 0528
Sted: Østre Toten herred
Side: 5871