Folketelling 1891 - Nedre Stjørdal - personsedler - side 2326

Tellingskrets 5
Kommunenr: 1714
Sted: Nedre Stjørdal herred
Side: 2326