Folketelling 1891 - Nedre Stjørdal - personsedler - side 2428

Tellingskrets 5
Kommunenr: 1714
Sted: Nedre Stjørdal herred
Side: 2428