Folketelling 1891 - Nedre Stjørdal - personsedler - side 5948

Tellingskrets 11
Kommunenr: 1714
Sted: Nedre Stjørdal herred
Side: 5948