Aleksandrovo na Krku

Brodogadilište u Puntu s lukom na otoku Krku. Punat je od 1921. do 1943. godine nosio ime Aleksandrovo, u čast Kralja Aleksandra Karađorđevića.

Hotel Frankopan
Aleksandrovo : Kupalište
Aleksandrovo
Pogled na Punat