Klabbe med lekare

Klabbe med lekare som användes som flöte vid fiske med nät på hösten, efter s.k. klabbströmming.