Foto SGC975 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland