Foto SGC966 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland