Foto SGC6120 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland