Foto SGC6082 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland