Sj

ÅNGE SJ KULVERTBYGGE I SKOGSTORP MELLAN RAMSJÖ
OCH MELLANSJÖ 1957