Foto SGC23779 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland