Sj

ÅNGE SJ STENLÄGGNING PERRONGEN VID POSTEN 1946