Sj

ÅNGE SJ BUSSARNA UPPSTÄLLDA PÅ BUSSPLANEN FRAMFÖR POSTHUSET 1951