Sj

ÅNGE SJ URSPÅRNING VID JÄRNVÄGSÖVERGÅNGEN VID
SILLERSTRÖMS 1943