Foto SGC23505 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland