Foto SGC23459 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland