Sj

ÅNGE VYER ÖVER ÅNGE FRÅN STRÅLKASTARMASTERNA
1949