Foto SGC23333 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland