Foto SGC1208 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland