Foto SGB9920 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland