Foto SGB4158 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland