Foto SGB4123 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland