Foto SGB4096 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland