Foto SGB3984 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland