Foto SGB2839 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland