Foto SGB2727 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland