Foto SGB22379 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland