Foto SGB22348 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland