Foto SGB22327 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland