Foto SGB22304 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland