Foto SGB22232 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland