Bangård

ÅNGE UTSIKT FRÅN STRÅLKASTARMASTERNA 1938-39