Foto SGB12689B från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland