Foto SGB10303 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland