Foto SGB10206 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland