Bebyggelse

ÅNGE CENTRALGATAN RIVNING OCH PLANERING 1961