Bebyggelse

ÅNGE "RONDELLEN" I KORSNINGEN NORRA BORGSJÖVÄGEN-ALBYVÄGEN 1961