Foto SGB10128 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland